Hoe pas jij je aan het nieuwe normaal aan? – OPHENR

Hoe pas jij je aan het nieuwe normaal aan?

Wat is het nieuwe normaal? De huidige situatie zal de manier waarop we werken en onze vrije tijd invullen besteden drastisch veranderen. In de komende maanden zullen we onze thuiswerkplekken langzaam wisselen voor onze werkplek op kantoor, maar onze ideeën over hygiëne zijn veranderd. Handen schudden is vooralsnog geen optie, en een veilige afstand bewaren is ook een vereiste, maar hoe zit het met de deurklinken, PIN-automaten, drukknoppen van voetgangerslichten, kopieerapparaten en koffiezetapparaten waar we allemaal mee in aanraking komen?

Vooralsnog is het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Er werd verwacht dat de nieuwe anderhalve meter samenleving zou zorgen voor leegstand, maar uit onderzoek van Colliers blijkt dat van een gemiddeld kantoor tijdelijk 6 van de 10 werkplekken niet gebruikt kunnen worden. Het aantal bureaus dat leeg moet blijven, is aanzienlijk groter dan een eventueel verlies aan banen. Per saldo moeten er nog steeds veel mensen thuiswerken of in shifts, omdat er simpelweg te weinig ruimte is op het kantoor.

Werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers.

Bekijk samen met jouw werknemers of thuiswerken mogelijk is. Bied ondersteuning aan werknemers die niet graag op afstand willen werken. Gedeeltelijk terugkeren naar kantoor is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de mentale gezondheid. Langdurig werken vanuit een eigen woon- of werkkamer brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals werken zonder collega’s om je heen of in een huis vol mensen waarbij werk en zorgtaken door elkaar heen lopen. Wees je bewust van mentale problemen die kunnen ontstaan ​​door perioden van isolatie vanwege thuiswerken.

Na maandenlang thuis te hebben gewerkt is het belangrijk in elk geval één dag per week weer naar kantoor te komen om even los te komen van de woning. Bepaal wel hoe om te gaan met werknemers die zich onveilig voelen als ze weer naar het werk gaan.

Een schone werkplek is vereist om een werknemer veilig en goed te laten voelen op werk. Dat is een standaard waar geen enkel bedrijf omheen kan. Hygiëne is essentieel voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Het spreekt voor zich dat als er aspecten ontbreken, de gevolgen voor het bedrijf ernstig zullen zijn.

 

Hang posters op in gemeenschappelijke ruimtes die het hygiëne protocol beschrijven. Stimuleer goede hygiëne door hulpmiddelen aan te bieden. Faciliteer hygiëneproducten voor je medewerkers.

Neem de volgende maatregelen om overdracht van het infectieziekten te voorkomen:                                               

  • Was regelmatig 20 seconden lang je handen met water en zeep (bijvoorbeeld als je naar buiten gaat, als je weer terugkomt of als je je neus heeft gesnoten);
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna weg en was je handen;
  • Schud geen handen;
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.

Als de werknemer last heeft van de volgende klachten, moet hij sowieso thuisblijven en kan hij zicht het best laten testen:

  • Verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
  • lichte hoest;
  • verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden);
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Werknemers zijn nu gewend aan een bepaalde mate van autonomie. Mijn verwachting is dat we niet meer volledig op kantoor zullen werken maar dat werknemers ervoor gaan kiezen om een aantal dagen per week vanuit huis te werken.