Wij doen mee aan MVO – OPHENR

Wij doen mee aan MVO

Paswerk logo

Als bedrijf willen wij Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op het gebied van werken willen wij een ‘inclusieve werkgever’ zijn. Wij bieden werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en wij benutten de meerwaarde van diversiteit in ons bedrijf. Wij laten werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie. Als ‘inclusieve werkgever’ houden wij hier rekening mee en delen wij het werk zo in dat elke werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij dit belangrijk. Daarom besteden wij concrete dienstverleningsopdrachten – waar mogelijk – uit aan bedrijven van sociale onderneming Paswerk. In het belang van de werknemer, van ons bedrijf en van de maatschappij.