Mentions légales – OPHENR

Mentions légales

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN DE GROOTST MOGELIJKE MATE VERSTREKT OP MIJNR BV DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN OP "AS IS"-BASIS EN DOET HIJ GEEN (EN UITDRUKKELIJKE WEERKEURINGEN) VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE ZIJN OPGENOMEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN HANDELSBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN VERKLAART OF GARANDEERT OPHENR BV NIET DAT DE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJKE INFORMATIE JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. Prijzen en beschikbaarheidsinformatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behalve zoals specifiek vermeld op deze website, zal op de grootst mogelijke wijze geen van haar gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Dit is een uitgebreide beperking van de aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en vorderingen van derden. Om twijfel te voorkomen beperkt OPHENR BV haar aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of handicap niet tot de mate dat deze voortvloeit uit de nalatigheid van OPHENR BV, haar gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers.

OPHENR BV doet geen medische claims, of stelt niet in dat OPHENR is geformuleerd, ontworpen of goedgekeurd door een regelgevende instantie om ziekten, virusbesmetting of medische aandoeningen te voorkomen. OPHENR BV en haar website www.ophenr.com en gelieerde ondernemingen is niet van plan om medisch advies te geven. Producten, beschrijvingen, onderzoekers, etc op deze websites zijn alleen voor informatieve doeleinden. Informatie met betrekking tot gezondheid en medische aandoeningen, producten en advies over deze of gekoppelde websites in geen substituut voor de gezondheidszorg professionele mening. OPHENR-producten zijn niet specifiek ontworpen om mensen te beschermen tegen pathogene micro-organismen of om goede reinigings- en onderhoudspraktijken te vervangen.